Vad Är Koalakaffe

från Australien till Sverige...

för kärlek, 2020 flyttade jag till Sverige från men hemstad i Sydney.

koalakaffe skapades för att fylla kaffekopparna av svenskar i sina hem och deras kontor. Svenskar älskar sitt kaffe. De älskar det så mycket faktiskt att de per capita är bland de högsta konsumenterna av de vackra bruna bönorna i världen.

Vi erbjuder kaffe från jordens renaste hörn. Det är svårt att säkerställa kvalitet och etik i kaffebranschen. Koala kaffe är inte bara etiskt producerat utan du vet när du har det precis hur bra det känns.

Ryan Faulkner-Hogg - Koala Kaffe

uppdrag

Att skaffa det bästa kaffet i händerna människor som kommer att njuta av det.

syn

Att vara i varje svenskar hem och varje svenskar

värden